Vad är räntan på företagslån?

Det kan vara svårt att veta. Vad är räntan på företagslån? Det finns flera typer av ränta du kommer att bekanta dig med. Nominell ränta, effektiv ränta, reporänta, rörlig och fast, är det vanligaste begreppen när det kommer till räntor. Men vad är skillnaden mellan nominell ränta och effektiv ränta? Vad är skillnaden mellan rörlig och fast ränta? 

Så, frågan kvarstår. Vad är räntan på företagslån? Din ränta kommer påverkas av en mängd olika aspekter så som, hur väl utstuderad din affärsplan är, hur länge ditt företag har varit verksamt, är din ekonomi regelbunden och om det finns tidigare lån. Om det fanns lån, hur såg återbetalningarna ut, var de regelbundna? 

Vad som påverkar vilken räntesats du får 

Det är en mångfald av faktorer som påverkar hur din ränta kommer se ut. Exempelvis vilken typ av verksamhet bedrivs? Det hjälper långivaren att få en uppfattning om hur betalningskraften ser ut under året. Är det ett arbete som påverkas av säsonger är det viktigt att ha i åtanke. Då är det viktigt att se över hur de kritiska månaderna presterar. 

Hur gammalt är ditt företag? Har du flera års dokumenterad inkomst och verksamhet ser en långivare att företaget har möjlighet att betala tillbaka och risken för långivaren blir lägre. Effekten blir att du får en lägre ränta. Månadsomsättning och är en annan viktigt punkt, har du hög månadsomsättning året om så har du goda möjligheter till att få en lägre ränta. 

Tidigare lån och kreditvärdighet 

Om du tidigare har tagit ett lån så påverkas ditt nästa lån av ditt betalningsmönster och beteende under det förra lånet. Överförde du rutinmässiga betalningar och följde den utsatta planen så ökar chanserna för en lägre ränta på ditt nästa lån. Det är viktigt att följa den utsatta planen för att visa att du är professionell och pålitlig. 

Din kreditvärdighet och mönster i betalningar spelar roll vid din ansökan om ett företagslån. Allt från telefonräkningar till leasingavgifter är viktiga att de betalas i tid så ditt företags kreditvärdighet ökar istället för att minskar. Se över dina utgifter och betalningar och avsluta de krediter du kan eller samla dem under ett större lån. 

Nominell ränta och effektiv ränta 

Den nominella räntan är den ränta som du har avtalat med din långivare att du ska betala på ditt lån. Men den nominella räntan räknar bara med det du ska betala för själva lånet och oftast finns det flera avgifter utöver räntan som ska betalas. När man räknar med dessa avgifter så kallas det för effektiv räntan. 

Effektiv ränta är när man räknar med alla avgifter som uppstår kring ett lån, till exempel uppläggningsavgift, aviavgifter, eventuella förseningsavgifter och så vidare. Den effektiva räntan är det du bör undersöka närmare när du jämför långivare och inte den nominella. Med hjälp av den effektiva räntan så ser du hela kostnaden för ditt lån beräknat över ett år. 

Så vad är räntan på företagslån egentligen? 

Förutom det vi redan har gått igenom så är en stor faktor vilken typ av ränta du väljer. De två vanligaste typerna är rörlig eller bunden ränta. Numera är det också vanligt med en slags rörlig ränta som också är bunden fast under en kortare tidsbestämd period istället för hela den utsatta låneperioden. 

Hur du väljer rätt typ av ränteform 

Det viktigaste är att utvärdera vilken typ av ränta som passar bäst för ditt företag. Finns det utrymme för eventuell ökning av räntesatsen? Hur ser lånemarknaden ut i nuläget och hur är framtidsutsikterna? Säger prognoserna att räntan kommer stiga eller sjunka? Har du god kunskap om alla parametrar som styr räntestyrningen så kommer du enkelt kunna välja rätt för dig. 

Rörlig eller bunden ränta 

Rörlig ränta betyder att din ränta kan komma att ändras under din låneperiod. En sådan ränta påverkas av allt från stora internationella händelser som andra länders börsutveckling och bostadsmarknad till mindre händelser på hemma plan. Fördelen med en rörlig ränta är att om räntan går ner kan du spara pengar. Men om den går upp kan det bli dyrare. 

Bunden ränta är precis som det låter, bunden vid ett antal procent som du och långivaren har kommit överens om. Så oavsett om räntorna höjs så kommer din stanna på samma nivå. Det ger dig som långivare en säkerhet i och med att du alltid vet hur mycket som du förväntas betala och inte behöver oroa dig för den internationella utvecklingen. 

Vad är räntan på företagslån till slut? 

Som vi konstaterade i början på denna artikel så är det många parametrar som påverkar hur stor eller liten din räntan kommer att bli. Har du lång dokumenterad verksamhet med god ekonomi och en tydlig plan för tillväxt och utveckling? Då får du sannolikt en relativt låg ränta. Har du ett nystartat företag på en osäker marknad? Då kan det blir svårt att få företagslån. 

Leave a Comment